ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

ПРО ПРОДАЖ ТОВАРІВ

Даний документ є офіційною пропозицією (публічним договором), відповідно до ст. 633, 641, 642 Цивільного Кодексу України та Правил продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 року № 103, кафе «Комета», іменований надалі «Продавець», який пропонує укласти цей Договір публічної оферти про купівлю-продаж товарів через веб-сайт Продавця https://kometakyiv.com/ будь-якій дієздатній повнолітній особі, іменованій надалі «Покупець», разом іменовані «Сторони».

Договір публічної оферти є публічним та згідно ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх споживачів, беззастережне прийняття умов якого (факт здійснення Покупцем замовлення в усній формі (по телефону) або письмовій формі (через сайт) та здійснення оплати Товару будь-яким способом відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України) вважається акцептом даного Договору між Покупцем і Продавцем та засвідчує факт його укладання.

Визначення термінів
Договір публічної оферти (Оферта) – договір, публічно укладений між Продавцем та Покупцем про умови продажу товарів та надання послуг.
Покупець – будь-яка дієздатна фізична особа, якій на момент укладення Договору виповнилось 18 років і яка на підставі укладеного із Продавцем Договору публічної оферти придбає товари та отримує послуги і оплачує їх.
Документ на товари та послуги – розрахунковий документ (товарний чи касовий чек, квитанція, тощо), який одержує Покупець за результатами оплати товарів та послуг при отриманні їх від Продавця.
Товар – продукти харчування, страви та напої, які пропонуються до продажу, відповідно до асортименту та цін ресторану, зазначених на Веб-сайті, що реалізуються Покупцю у ресторані Продавця з доставкою.
Замовлення – належним чином оформлена Покупцем електронна форма замовлення щодо придбання товарів, яка містить перелік Товарів, які обрав Покупець для придбання і доставки придбаного, інформацію про Покупця (дані, які надають можливість ідентифікувати Покупця, адреса доставки, тощо), загальну вартість обраних товарів.
Доставка замовлення – доставка Продавцем обраних та замовлених для придбання Покупцем Товарів з асортименту ресторану, представленого на Веб-сайті за цінами, встановленими Продавцем на дату здійснення замовлення. Доставка придбаних у ресторані Товарів здійснюється Продавцем або третіми особами, залученими Продавцем, на умовах та в терміни, вказані на Веб-сайті у розділі «Доставка та оплата» та в цьому Договорі. Доставка оплачується Покупцем окремо при отриманні замовлення.
Веб-сайт - веб-сайт Продавця, на якому міститься актуальний перелік товарів та їх вартість у ресторані Продавця, за адресою https://kometakyiv.com/ в мережі Інтернет.

1. Загальні положення
1.1. Продавець здійснює продаж Товарів у ресторані за допомогою телекомунікаційних засобів (Веб-сайт) та за номерами телефонів, вказаними на Веб-сайті (вартість дзвінків встановлюється згідно тарифів операторів зв'язку).
1.2. Замовляючи Товари та послуги через Веб-сайт та/або телефоном, Покупець погоджується з умовами даного Договору. У разі незгоди Покупець зобов'язаний негайно припинити використання Веб-сайту та формування замовлення.
1.3. Даний Договір, а також інформація про Товар, представлена на Веб-сайті, є публічною офертою відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України.
1.4. Положення цього Договору можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Покупця. Нова редакція Договору та/або додатків до нього набуває чинності з моменту її опублікування на Веб-сайті, якщо Продавцем не буде передбачено інше.
1.5. Договір вважається укладеним з моменту оформлення Покупцем Замовлення через Веб-сайт, а також з моменту прийняття від Покупця Замовлення за номерами телефонів, вказаними на Веб-сайті. Покупець зобов'язаний самостійно ознайомлюватися з умовами даного договору, Продавець не зобов'язаний інформувати Покупця про наявність даного Договору.
1.6. Зобов'язання Продавця за Договором вважаються виконаними з моменту передачі Товару. Покупця – з моменту отримання та оплати Товару.
1.7. Повідомляючи Продавцю інформацію про себе (своє ім'я, номер телефону, місце доставки, тощо), Покупець дає згоду на обробку своїх персональних даних Продавцем, а також третім особам, які залучаються Продавцем для цілей виконання зобов'язань перед Покупцем, з метою здійснення розсилок рекламного та інформаційного характеру, що містять інформацію про знижки, майбутніх і діючих акціях та інших заходах Продавця, про передачу замовлення в доставку, а також іншу інформацію, безпосередньо пов'язану з виконанням зобов'язань перед Покупцем в межах даної оферти.
1.8. Погоджуючись з умовами Договору, Продавець підтверджує свою правоздатність та дієздатність, включаючи досягнення ним 18-річного віку на момент укладення Договору, що інформація, яка надається під час замовлення товарів або послуг, є правильною та актуальною, а також усвідомлює відповідальність за зобов'язання, що покладаються на нього в результаті укладання цього Договору.
1.9. Покупцем вважається повнолітня особа, що погодилася з умовами цього Договору, здійснила замовлення Товару та оплатила його вартість.

2. Права та обов'язки Сторін:
2.1. За даним Договором Продавець бере на себе зобов'язання продати та, за необхідності, доставити Товари, запропоновані до продажу на Веб-сайті відповідно до оформленого належним чином Замовлення Покупця та умов даної оферти, а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити замовлені ним Товари та послуги.
2.2. Даний Договір поширюється на всі товари та послуги, продемонстровані на Веб-сайті на момент здійснення Замовлення Покупцем.
2.3. Продавець зобов'язується:
- продавати Товари та надавати послуги, передбачені умовами даного Договору;
- забезпечити можливість замовлення та оплати Товарів та послуг;
- надавати консультації з питань користування Веб-сайтом та оформлення Замовлення;
- надавати інформацію, визначену Законом України «Про захист прав споживачів», зокрема про назву і адресу виробника Товару, що пропонуються Продавцем до продажу, їх ціну, склад, вагу, термін придатності до споживання, дані Продавця для пред'явлення скарг.
2.4. Продавець має право:
- відмовити у продажі та/або передачі замовлених і Товарів та/або наданні послуг у зв'язку з неналежним виконанням Покупцем своїх зобов'язань відповідно до даного Договору;
- вносити зміни до даного Договору в односторонньому порядку;
- вносити зміни щодо інформації, розміщеної на Веб-сайті в односторонньому порядку та на власний розсуд;
- залучати третіх осіб для виконання своїх зобов'язань перед Покупцем;
- змінювати умови та/або термін доставки Товарів Покупцю за умови повідомлення Покупця про такі зміни за вказаним ним при здійсненні замовлення номером телефону;

2.5. Покупець зобов'язується:
- до моменту оформлення замовлення ознайомитися зі змістом даного Договору;
- дотримуватись умов даного Договору;
- надавати точну і правдиву інформацію в обсязі, необхідному для надання послуг та / або купівлі товару, які він отримує або купує за даним Договором;
- прийняти Товар належної якості, який відповідає замовленню Покупця;
- оплатити Товар до його отримання або в момент його отримання;
- при придбанні з доставкою алкогольних напоїв, на вимогу Продавця та/або кур'єра пред'явити документи, які підтверджують досягнення Покупцем 18-річного віку;
- перевірити наявність акцизних марок на замовлених та доставлених Покупцю алкогольних напоях (крім пива);
- перевірити кількість та найменування замовлених товарів при їх отриманні.

2.6. Покупець має право:
- вимагати від Продавця продажу Товарів та надання послуг у відповідності до умов даного Договору.

3. Оформлення замовлення
3.1. Щоб оформити Замовлення Покупцю необхідно: - обрати Товар, представлений на Веб-сайті, його кількість, та натиснути «В кошик», Товар буде автоматично додано до розділу «Замовлення»; - в розділі «Замовлення» обрати спосіб отримання Товару із запропонованих – «Самовивіз» або «Доставка кур'єром»; - заповнити дані у відповідній в електронній формі замовлення, обрати спосіб оплати Товару; - після закінчення вибору Товарів, вибрати функцію «Замовити»; - підтвердити ознайомлення з даним Договором та згоду на обробку Продавцем персональних даних.
3.2. Покупець може здійснити замовлення шляхом заповнення відповідної форми замовлення на Веб-сайті або за номерами телефонів, вказаними на Веб-сайті.
3.3. Покупець несе відповідальність за точність та достовірність інформації, що надається ним Продавцю при оформленні замовлення, якщо це спричинило неможливість належного виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем.
3.4. Спілкування Покупця з Продавцем має будуватися на принципах взаємної поваги, загальноприйнятої моралі та правил етикету. Суворо заборонено використання нецензурних слів, лайки, образливих виразів, а також погроз і шантажу, в незалежності від того, в якому вигляді і кому вони були адресовані.

4. Порядок купівлі-продажу Товарів
4.1. Продавець забезпечує наявність Товарів, вказаних на Веб-сайті. Супроводжуючі товар зображення є ілюстраціями до нього і можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду Товару.
4.2. У разі відсутності замовлених Покупцем Товарів, Продавець має право виключити зазначений Товар із Замовлення/анулювати Замовлення Покупця, повідомивши про це Покупця за вказаним Покупцем номером телефону.
4.3. Після оформлення Замовлення на Веб-сайті, Покупцеві надається інформація про очікуваний час доставки за вказаним Покупцем номером телефону. Продавець уточнює деталі замовлення, погоджує час доставки.
4.4. Термін доставки може бути змінений Продавцем в односторонньому порядку у разі наявності об'єктивних, на думку Продавця, причин.
4.5. Право власності на Замовлення, а також ризик його випадкового пошкодження чи втрати переходять до Покупця з моменту передачі Товару.

5. Доставка замовлення
5.1. Покупець має право отримати замовлений ним Товар за допомогою самостійного вивозу (самовивіз) із закладу громадського харчування (ресторану) Продавця або скористатися послугами кур'єрської доставки. Кур'єрська доставка Товару здійснюється Продавцем або залученими ним третіми особами. При неможливості зв'язатися з Покупцем за вказаним ним при здійсненні замовлення номером телефону, Замовлення вважається анульованим.
5.2. Територія доставки товарів, запропонованих на Веб-сайті, обмежена, детальна інформацію щодо території доставки надається за номерами телефонів, вказаними на Веб-сайті.
5.3. Режим роботи Продавця та час доставки зазначаються на Веб-сайті.
5.4. Затримки у доставці Товарів можливі за умови настання непередбачених обставини, що сталися не з вини Продавця.
5.5. Доставка Замовлення Покупцеві здійснюється Продавцем на адресу, вказану у замовленні.
5.6. Обов'язок Продавця передати Товар Покупцеві вважається виконаним у момент вручення Покупцеві Товару.
5.7. При прийнятті Замовлення, Покупець зобов'язаний перевірити Товар на відповідність замовленому і цілісність упаковки. У разі відсутності претензій до доставленого Товару, Покупець оплачує Замовлення. Оплата Товару Покупцем свідчить про те, що претензій до Товару не заявлено і Продавець повністю і належним чином виконав свій обов'язок щодо передачі Товару.
5.8. Покупець розуміє і погоджується з тим, що: здійснення доставки це окрема послуга, яка не є невід'ємною частиною придбаного Покупцем Товару, виконання якої закінчується в момент отримання Покупцем Товару та його оплати. Претензії до якості придбаного Товару, що виникли після отримання та оплати Товару, розглядаються відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів».
5.9. У разі спорів щодо якості Товару, вартість доставки Покупцю не компенсується.
5.10. Претензії Покупця щодо відповідності замовлених найменувань Товару доставленим, роботи кур'єра та якості Товару можуть бути направлені Продавцю.

6. Оплата Товару
6.1. Ціна Товару вказується в гривнях і включає в себе податок на додану вартість, а у випадках, визначених законом – акцизний податок.
6.2. Сума замовлення складається з загальної вартості замовлених Товарів.
6.3. Ціна товару вказується на Веб-сайті. У разі помилки у визначені ціни замовленого Покупцем Товару, Продавець інформує про це Покупця під час підтвердження Замовлення. При неможливості зв'язатися з Покупцем за вказаним ним при здійсненні замовлення номером телефону, дане Замовлення вважається анульованим.
6.4. Ціна Товару, вказана на Веб-сайті, може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. При цьому ціна на замовлений Покупцем Товар зміні не підлягає.
6.5. Оплата товару здійснюється Покупцем готівковими коштами або шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Продавця, при отриманні Замовлення у сумі, що відповідає ціні Замовлення. При безготівковій формі оплати обов'язок Покупця зі сплати вартості товару вважається виконаним з моменту зарахування відповідних грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця.
6.6. Продавець вправі надавати знижки на Товари та встановлювати програму бонусів. Види знижок, бонусів, порядок та умови нарахування зазначаються Веб-сайті і можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку.
6.7. У разі запровадження податків та зборів, що не включаються у вартість товарів (робіт, послуг), і підлягають оплаті Покупцем, суми таких податків та зборів будуть включені окремим рядком до замовлення і підлягатимуть оплаті Покупцем разом із вартістю замовленого Товару.

7. Відповідальність сторін
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.
7.2. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання придбаних ним Товарів.
7.3. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність, встановлену чинним законодавством України.
7.4. Продавець розглядає претензії Покупців протягом 30 (тридцять) днів з моменту отримання таких претензій.
7.5. Покупець несе відповідальність за правильність внесених даних до форми Замовлення.

8. Порядок вирішення суперечок
8.1 Всі спірні питання, які можуть виникнути щодо цього Договору або у зв'язку з його виконанням, Покупець та Продавець вирішують шляхом проведення переговорів. Досудовий порядок врегулювання спору є обов'язковим.
8.2 Всі спірні питання розглядаються за наявності письмової претензії, що направлена рекомендованим листом на адресу Продавця засобами поштового зв'язку.
8.3 У випадку, якщо Покупець та Продавець не зможуть досягти згоди по спірним питанням шляхом переговорів, ці питання підлягають вирішенню згідно з діючим законодавством України.

9. Конфіденційність та захист інформації
9.1. Покупець надає свою згоду Продавцю на збір, обробку, накопичення, зберігання та використання своїх персональних даних (прізвище, ім'я, по-батькові, номер мобільного телефону та інші персональні дані), а також передання їх третім особам виключно з ціллю та в межах забезпечення Продавцем виконання обов'язків покладених на нього відповідно до умов даної оферти. Персональні дані Покупця обробляються відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Персональні дані Покупця зберігаються в базі даних Продавця. Персональні дані Покупця збираються виключно з метою виконання умов даної оферти, дотримання норм у сфері регулювання податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та відносин у сфері реклами.
9.2. При оформлення замовлення Покупець надає наступну інформацію: Прізвище, ім'я, по батькові, адресу доставки замовлення, номер контактного телефону. Здійснюючи Замовлення Товару на Веб-сайті Продавця чи телефоном, Покупець дає згоду на збір та опрацювання такої інформації. Надання неточної інформації або ненадання такої інформації може слугувати приводом для призупинення надання послуг та продажу товару. У такому випадку Продавець не несе відповідальності за будь-яку шкоду, заподіяну Покупцю, невиконання послуг та непродажем Товару.
9.3. Продавець має право відправляти інформаційні, в тому числі рекламні повідомлення, на мобільний телефон Покупця. Покупець має право відмовитися від отримання рекламної та іншої інформації без пояснення причин відмови, направивши письмову заяву про відмову від отримання рекламної та іншої інформації Продавцю за адресою, вказано на Веб-сайті. Сервісні повідомлення, що інформують Покупця про замовлення і етапи його обробки, відправляються автоматично і не можуть бути відхилені Покупцем.
9.4. Продавець має право використовувати технологію «Cookies». «Cookies» не містять конфіденційну інформацію і не передаються третім особам.
9.5. Продавець може отримувати інформацію про IP-адресу відвідувачів Веб-сайту. Дана інформація не використовується для встановлення особи відвідувача.
9.6. Продавець не несе відповідальності за відомості, надані Покупцем на Веб-сайті в загальнодоступній формі.
9.7. Продавець вправі здійснювати записи телефонних розмов з Покупцем, попередньо повідомивши Покупця про такий запис. При цьому Продавець зобов'язується: запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації, отриманої в ході телефонних переговорів, та / або передачу її третім особам, які не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлень, відповідно до Закону України «Про інформацію».
9.8. Уся текстова інформація та графічні зображення, що розміщені на Веб-сайті, є власністю Продавця.
9.9. Продавець зобов'язується: дотримуватися конфіденційності стосовно персональних даних Покупця та не допускати спроби несанкціонованого використання персональних даних Покупця третіми особами.

10. Додаткові умови
10.1. Продавець вправі переуступати або яким-небудь іншим способом передавати свої права та обов'язки, що випливають з його відносин з Покупцем, третім особам.
10.2. Веб-сайт може тимчасово частково або повністю недоступний внаслідок проведення технічних, профілактичних або інших робіт, або з будь-яких інших причин технічного характеру.
10.3. З усіх питань, які не передбачені умовами даної оферти, Покупець та Продавець керуються чинним законодавством України.
10.4. Договір набирає чинності з моменту його акцепту - згідно п.1.2 та 1.5. цього Договору й діє до моменту виконання Сторонами своїх зобов'язань в повному обсязі.

Доставка та оплата

Пн-Нд 10:00 – 21:00Оплата замовлення: карткою онлайн (LiqPay) / готівкою кур'єруУмови доставки: самовивіз – безкоштовнодоставка до 3,5 км – 45 грн.доставка від 3,5 км до 5 км – 70 грн.доставка від 5 км – за тарифами таксі(доставка сплачується окремо готівкою кур'єру)

Контакти

Київ, вул. Рейтарська 15a
✆ (068) 385 65 31